BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL 2020

GÓI CƯỚC SỐ LƯỢNG GIÁ CHƯA VAT
DT300 300 Hóa Đơn 297.000 đ
DT500 500 Hóa Đơn 410.000 đ
DT1000 1.000 Hóa Đơn 640.000 đ
DT2000 2.000 Hóa Đơn 960.000 đ
DT3000 3.000 Hóa Đơn 1.350.000 đ
CHỮ KÝ SỐ SERVER
800.000 đ / năm

Chữ ký số Server (HSM) Viettel: Là chữ ký điện tử không cần thiết bị USB Token được gán thẳng lên Server của Viettel. Chuyên dùng để ký Hóa Đơn Điện Tử.

Hướng Dẫn sử dụng

Mẫu biên bản điều chỉnh Hóa đơn điện tử Viettel bị sai

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử thì việc sai sót trong quá trình lập và phát hành hóa đơn là điều khó tránh khỏi. Nhiều Anh / Chị kế toán còn thắc mắc: khi nào cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử? Mẫu biên bản nào đúng theo quy định pháp luật hiện hành? Liệu có thể lập và gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử tức thời cho khách hàng?