BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIETTEL 2020

GÓI CƯỚC SỐ LƯỢNG GIÁ CHƯA VAT
DT300 300 Hóa Đơn 297.000 đ
DT500 500 Hóa Đơn 410.000 đ
DT1000 1.000 Hóa Đơn 640.000 đ
DT2000 2.000 Hóa Đơn 960.000 đ
DT3000 3.000 Hóa Đơn 1.350.000 đ
CHỮ KÝ SỐ SERVER
800.000 đ / năm

Chữ ký số Server (HSM) Viettel: Là chữ ký điện tử không cần thiết bị USB Token được gán thẳng lên Server của Viettel. Chuyên dùng để ký Hóa Đơn Điện Tử.

Liên hệ đăng ký Hóa Đơn Điện Tử

Khu vực Phía Bắc

Hà Nội: 521 Lạc Long Quân, Tây Hồ

Liên hệ: 0972 411 888

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khu vực Phía Nam

Hồ Chí Minh: 285 CMT8, Quận 10

Liên hệ: 0972 411 888

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

hoa don dien tu viettel

Liên hệ đăng ký Hóa Đơn Điện Tử