Tin tức

Hóa đơn điện tử khẳng định sự vượt trội so với hóa đơn giấy

Sau hơn 7 năm được đưa vào sử dụng, loại hình hoá đơn điện tử đã khẳng định sự vượt trội với so với hoá đơn giấy. Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Đặc biệt, hóa đơn điện tử phải được khởi…

10% Doanh Nghiệp tại Tp Hồ Chí Minh đã sử dụng Hóa Đơn Điện Tử

Hiện nay, TPHCM có 210.000 doanh nghiệp đang nộp thuế, trong đó hơn 21.000 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Số doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử chiếm tỷ lệ trên 10% trong tổng số doanh nghiệp của thành phố. Theo Nghị định 119 của Chính phủ về hóa đơn điện tử thì đến ngày 1/11/2020 tất cả các doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử. Mới đây, Chính phủ có Nghị quyết số…
Page 5 of 5